Entsendeplattform

Studnaři, pracovníci provádějící základové stavby a hloubkové vrty / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 2,1 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 12,27 € do 13,52 €
  • Kvalifikované činnosti: 14,52 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 16,00 € do 16,60 €


Odměna učňů
1. rok učení: 5,81 €
2. rok učení: 8,71 €
3. rok učení: 11,62 €


Příplatky
Různé příplatky za práci ve znečištěném prostředí, příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikové příplatky u určitých činností.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 3 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 1 týdne do 3 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny do tří měsíců, protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do tří měsíců uplatněny soudní cestou!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Platba cestovních náhrad při práci v zahraničí
  • Zvláštní výplata vánoční odměny
  • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG)