Entsendeplattform

Industrija kruha / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 10. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,5 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za 3,0 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1.550,00 € do 1.719,84 €
 • Kvalificirana dela: od 1.659,71 € do 2.912,30 €
 • Visokokvalificirana dela: od 2.388,90 € do 5.314,58 €


Nadomestilo za vajence
Tabela I Tabela II
v 1. letu vajeništva: 626,82 € 838,86 €
v 2. letu vajeništva: 840,42 € 1.126,95 €
v 3. letu vajeništva: 1.137,77 € 1.401,76 €
v 4. letu vajeništva: 1.538,43 € 1.629,35 €

Tabela II velja za vajence, ki so začeli vajeništvo po 1. novembru 1990 po dopolnjenem 18. letu starosti ali po opravljenem zaključnem poklicnem izpitu.


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % pri faktorju osnovne plače 1/144.


Odpovedni roki
Veljajo odpovedni roki iz 20. člena avstrijskega zakona o zaposlenih (AngG)
Za delodajalce:
pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce: 1 mesec, opomba: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
 • Zahtevki za nadomestilo za nadurno delo morajo biti predloženi v 4 mesecih
 • Zahtevki za nadomestila za stroške odpravnin morajo biti predloženi v 3 mesecih
 • Dokazila iz prejšnjih delovnih razmerij za priznavanje delovnih izkušenj – zapadlost po 2 mesecih
 • Kilometrina – zapadlost po 2 mesecih


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Priznavanje obdobja mirovanja za napredovanje v obsegu 10 mesecev na otroka
 • 6-mesečna obveznost zaposlitve vajencev po zaključku vajeništva
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • Jubilejni denarni prispevek (jubilejna nagrada)
 • Dejanska uporaba dveletnih povečanj

Weiterempfehlen