Entsendeplattform

Przemysł piekarniczy / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.10.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka pensji na mocy układu zbiorowego pracy o 2,5%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 3,0%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od 1550,00 € do 1719,84 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 1659,71 € do 2912,30
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 2388,90 € do 5314,58 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Tabela I Tabela II
w 1. roku nauki: 626,82 € 838,86 €
w 2. roku nauki: 840,42 € 1126,95 €
w 3. roku nauki: 1137,77 € 1401,76 €
w 4. roku nauki: 1538,43 € 1629,35 €

Tabela II ma zastosowanie dla uczących się zawodu, których nauka zawodu rozpoczyna się po 1 listopada 1990 po ukończeniu 18. roku życia lub po zdaniu egzaminu dojrzałości.


Dodatki/dopłaty
Dodatki za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100% przy zastosowaniu podzielnika wynagrodzenia podstawowego 1/144.


Okresy wypowiedzenia
Obowiązują okresy wypowiedzenia określone w § 20 ustawy AngG
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy

Przez pracownika: 1 miesiąc, Uwaga: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
 • Roszczeń o wynagrodzenie za nadgodziny należy dochodzić w przeciągu 4 miesięcy
 • Roszczeń o rekompensatę za koszty rozłąki należy dochodzić w przeciągu 3 miesięcy
 • Przedłożenie dokumentów o poprzednich stosunkach zatrudnienia w celu uznania wcześniejszych okresów zatrudnienia – roszczenie przepada po 2 miesiącach
 • Kilometrówka – roszczenie przepada po 2 miesiącach


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Zaliczenie okresów przerw w zatrudnieniu z powodu rodzicielstwa w wymiarze 10 miesięcy na każde dziecko dla celów awansu w tabeli wynagrodzeń
 • 6-miesięczny okres zobowiązania do zatrzymania uczniów zawodu po ukończeniu nauki
 • Wypłaty dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego
 • Nagrody jubileuszowe (premie jubileuszowe)
 • Rzeczywista skuteczność podwyżek co dwa lata z tytułu stażu pracy.

Weiterempfehlen