Entsendeplattform

Pekárenské odvětví / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz pro soukromé zaměstnance, tiskařský průmysl, žurnalismus, papírenský průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 10. 2019


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení platů podle kolektivní smlouvy o 2,5 %
 • Zvýšení odměny učňů o 3,0 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 1 550,00 € do 1 719,84 €
 • Kvalifikované činnosti: od 1 659,71 do 2 912,30 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 2 388,90 € do 5 314,58 €


Odměna učňů
Tabulka I Tabulka II
v 1. roce učení: 626,82 € 838,86 €
ve 2. roce učení: 840,42 € 1 126,95 €
ve 3. roce učení: 1 137,77 € 1 401,76 €
ve 4. roce učení: 1 538,43 € 1 629,35 €

Tabulka II platí pro učně, jehož učební poměr začíná po 1. listopadu 1990 po završení 18. roku života nebo po složené maturitě.


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí, příplatek za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikový příplatek


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 % u dělitele základního platu 1/144.


Výpovědní lhůty
Platí výpovědní lhůty podle § 20 zákona o zaměstnancích
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
před dokončeným 2. rokem 6 týdnů
po dokončeném 2. roku 2 měsíce
po dokončeném 5. roku 3 měsíců
po dokončeném 15. roku 4 měsíců
po dokončeném 25. roku 5 měsíců

Pro pracovníky z dělnických profesí: 1 měsíc, pozor: dodržujte ujednání v pracovní smlouvě.


Upozornění: zánik nároků
 • Nároky na odměnu za práci přesčas musí být uplatněny do 4 měsíců.
 • Nároky na odškodnění za přeložení na jiné pracoviště musí být uplatněny do 3 měsíců.
 • Doklad o předchozích pracovních poměrech k započítání předchozích pracovních poměrů – zánik po dvou měsících
 • Platba za kilometr – zánik po dvou měsících


Další vymoženosti sociální politiky
 • Zápočet karenční doby na služební postup v rozsahu deseti měsíců na dítě
 • Šestiměsíční povinnost zaměstnání učně po dokončení učebního poměru
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
 • Příplatek při životním výročí (příspěvek při životním výročí zaměstnance)
 • Skutečná účinnost růstu platu každé dva roky

Weiterempfehlen