Entsendeplattform

Pivovary / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 10. 2019


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie miezd podľa KZ o 2,80 %
 • Výhodnejšie prevádzkové pravidlá zostávajú v platnosti


Minimálna mzda
Pivovary do 120 000 HL:
 • Jednoduché činnosti: od 2 104,31 € do 2 336,00 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 541,74 € do 2 866,12 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 3 005,13 € do 3 152,19 €
Pivovary medzi 120 001 a 360 000 HL:
 • Jednoduché činnosti: od 2 104,31 € do 2 482,43 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 541,74 € do 2 866,12 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 3 005,13 € do 3 152,19 €
Pivovary nad 360 000 HL:
 • Jednoduché činnosti: od 2 213,67 € do 2 612,20 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 673,35 € do 3 016,27 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 3 164,54 € do 3 316,99 €
Pivovary do 120 000 HL (prémiový vozový park)
 • Jednoduché činnosti: od 1 794,77 € do 1 991,24 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 184,02 € do 2 252,60 €
Pivovary od 120 000 HL (logistika)
 • Jednoduché činnosti: od 1 891,12 € do 2 238,42 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 282,99 € do 2 698,99 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 1 018,06
v 2. ročníku: € 1 308,94
v 3. ročníku: € 1 890,69


Prídavky/Príplatky
Príplatky za sťažené podmienky a nebezpečné prostredie, príplatok na pivničné priestory, príplatok na kvasiarne (rôzne podľa veľkosti pivovaru)


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov
Pre zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
 • Všetky obojstranné pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu (závisí od počtu služobných rokov)
 • Odmena k pracovnému výročiu
 • Výhody (zamestnanecké pivo)
 • Rozdeľovanie nákladov ďalšieho vzdelávania pre šoférov podľa Zákona o nákladnej cestnej doprave

Weiterempfehlen