Entsendeplattform

Pivovary / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 09. 2018


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie miezd podľa KZ o 3,20 %
 • Zvýšenie skutočnej výšky miezd o 3,20 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 3,20 %
 • Zvýšenie odlučného o 2,10 %
 • Zvýšenie stravného o 2,10 %
 • Zvýšenie príplatkov o 2,10 %
 • Výhodnejšie prevádzkové pravidlá zostávajú v platnosti


Minimálna mzda
Pivovary do 120 000 HL:
 • Jednoduché činnosti: od 2 050,98 € do 2 276,80 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 477,33 do 2 793,49
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 2 928,98 € do 3 075,31 €
Pivovary medzi 120 001 a 360 000 HL:
 • Jednoduché činnosti: od 2 050,98 € do 2 419,52 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 477,33 do 2 793,49
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 2 928,98 € do 3 075,31 €
Pivovary nad 360 000 HL:
 • Jednoduché činnosti: od 2 157,57 € do 2 546,00 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 605,60 € do 2 939,83 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 3 084,35 € do 3 236,09 €
Pivovary do 120 000 HL (prémiový vozový park)
 • Jednoduché činnosti: od 1 749,29 € do 1 940,78 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 128,67 € do 2 195,52 €
Pivovary od 120 000 HL (logistika)
 • Jednoduché činnosti: od 1 839,61 € do 2 177,45 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 220,81 € do 2 625,48 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 992,26
v 2. ročníku: € 1 275,77
v 3. ročníku: € 1 842,78


Prídavky/Príplatky
Príplatky za sťažené podmienky a nebezpečné prostredie, príplatok na pivničné priestory, príplatok na kvasiarne (rôzne podľa veľkosti pivovaru)


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov
Pre zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
 • Všetky obojstranné pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu (závisí od počtu služobných rokov)
 • Odmena k pracovnému výročiu
 • Výhody (zamestnanecké pivo)
 • Rozdeľovanie nákladov ďalšieho vzdelávania pre šoférov podľa Zákona o nákladnej cestnej doprave

Weiterempfehlen