Entsendeplattform

Browary / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.10.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 2,80%
 • Utrzymane zostają korzystniejsze uregulowania zakładowe


Płaca minimalna/pensja minimalna
Browary o produkcji do 120 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2104,31 do € 2336,00
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2541,74 do € 2866,12
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3005,13 do € 3152,19
Browary o produkcji od 120 001 do 360 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2104,31 do € 2482,43
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2541,74 do € 2866,12
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3005,13 do € 3152,19
Browary o produkcji powyżej 360 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2213,67 do € 2612,20
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2673,35 do € 3016,27
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3164,54 do € 3316,99
Browary o produkcji do 120 000 hl (premiowy park samochodowy):
 • Proste czynności: od € 1794,77 do € 1991,24
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2184,02 do € 2252,60
Browary o produkcji od 120 000 hl (logistyka):
 • Proste czynności: od € 1891,12 do € 2238,42
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2282,99 do € 2698,99


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 1018,06
w 2. roku nauki: € 1308,94
w 3. roku nauki: € 1890,69


Dodatki/dopłaty
Dodatek za uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy, dodatek za pracę w piwnicy leżakowej, dodatek za pracę w piwnicy fermentacyjnej (różny w zależności od wielkości browaru)


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni
Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
 • Wszelkich wzajemnych roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić
  w przeciągu 5 miesięcy
  od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłata specjalna gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego (zależna od stażu pracy)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Przywileje (deputat)
 • Podział kosztów dokształcania kierowców zgodnie z ustawą o przewozie towarów (Güterbeförderungsgesetz)

Weiterempfehlen