Entsendeplattform

Pivovarnictví / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 10. 2020


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 1,47 %
 • Zůstávají zachovány výhodnější podnikové předpisy


Minimální mzda / minimální plat
Pivovary do 120 000 hl:
 • Jednoduché činnosti: od 2 135,24 € do 2 370,34 €
 • Kvalifikované činnosti: od 2 579,10 € do 2 908,25 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 3 049,31 € do 3 198,53 €
Pivovary od 120 001 do 360 000 hl:
 • Jednoduché činnosti: od 2 135,24 € do 2 518,92 €
 • Kvalifikované činnosti: od 2 579,10 € do 2 908,25 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 3 049,31 € do 3 198,53 €
Pivovary nad 360 000 hl:
 • Jednoduché činnosti: od 2 246,21 € do 2 650,60 €
 • Kvalifikované činnosti: od 2 712,65 € do 3 060,61 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 3 211,06 € do 3 365,75 €
Pivovary do 120 000 hl (prémiový vozový park):
 • Jednoduché činnosti: od 1 821,15 € do 2 020,51 €
 • Kvalifikované činnosti: od 2 216,13 € do 2 285,71 €
Pivovary od 120 000 hl (logistika):
 • Jednoduché činnosti: od 1 918,92 € do 2 271,32 €
 • Kvalifikované činnosti: od 2 316,55 € do 2 738,67 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 1 033,03
ve 2. roce učení: € 1 328,18
ve 3. roce učení: € 1 918,48


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikový příplatek, příplatek za práci ve skladovacích sklepech, příplatek za práci v kvasných sklepech (proměnlivý podle velikosti pivovaru)


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů
Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
 • Veškeré vzájemné nároky z pracovního poměru musí být uplatněny
  do 5 měsíců
  od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou (v závislosti na počtu odpracovaných let)
 • Odměna při životním výročí zaměstnance
 • Výhody (firemní nápoj)
 • Rozdělení nákladů na další vzdělávání pro řidiče nákladních vozidel podle zákona o přepravě zboží

Weiterempfehlen