Entsendeplattform

Polagalci talnih oblog / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2018


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivni pogodbi za 2,50 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: € 1.776,36 do 1.930,61 €
  • Kvalificirana dela: od 2.010,27 € do 2.062,82 €
  • Visokokvalificirana dela: € 2.164,52


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 762,75 €
v 2. letu vajeništva: 939,03 €
v 3. letu vajeništva: 1.118,70 €
v primeru dvojnega vajeništva, vajenci v 4. letu vajeništva 1.303,46 €


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Delojemalci/delodajalci: 2 tedna


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v 3 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Posebni prejemek božičnice in regresa

Weiterempfehlen