Entsendeplattform

Podlahár / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,1 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 11,37 € do 12,36 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 12,89 € do 13,21 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 13,87 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 5,10 €
v druhom ročníku: 6,30 €
v treťom ročníku: 7,50 €
pri dvojitom učňovstve, učni v 4 ročníku 8,70 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Zamestnávateľ: 2 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ostatné sociálnopolitické výhody
napr.
  • Zaplatenie diét pri vonkajších prácach
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu

Weiterempfehlen