Entsendeplattform

Industrija proizvodnje postelj/gumbov / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau-Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 10. 2018


Rezultati zadnjih pogajanj


Minimalna plača
Industrija proizvodnje postelj:
  • Preprosta dela: od 9,16 € do 9,74 € (Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko) oziroma od 8,76 € do 9,33 € (Salzburg, Koroška, Tirolska, Gornja Avstrija, Štajerska) na uro
  • Kvalificirana dela: € 10,29 (Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko) oziroma 10,53 € (Salzburg, Koroška, Tirolska, Gornja Avstrija, Štajerska) na uro
  • Visokokvalificirana dela: € 10,75 (Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko) oziroma 10,69 € (Salzburg, Koroška, Tirolska, Gornja Avstrija, Štajerska) na uro

Podjetja za proizvodnjo prešitih odej:
  • Preprosta dela: od 8,60 € do 9,29 € na uro

Proizvodnja gumbov in zadrg za oblačila:
  • Preprosta dela: € 8,60 EUR na uro
  • Kvalificirana dela: € 9,72 EUR na uro
  • Visokokvalificirana dela: € 9,96 EUR na uro


Nadomestila/dodatki


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
1. leto delovne dobe 2 tedna
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 3 tedni
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 4 tedne
po dopolnjenem 10. letu delovne dobe 5 tednov
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 6 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevke za pogodbeno plačo je treba po zaključku delovnega razmerja uveljavljati v 3 mesecih.
Vsi drugi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi v 4 mesecih od njihove zapadlosti.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • 24. in 31. december sta dela prosta dneva

Weiterempfehlen