Entsendeplattform

Výroba postelí/výroba gombíkov / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 10. 2019


Výsledky posledných rokovaní


Minimálna mzda
Výroba postelí:
  • Jednoduché činnosti: od 9,35 € do 9,94 € (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland), príp. od 8,94 € do 9,53 € (Salzbursko, Korutánsko, Tirolsko, Horné Rakúsko, Štajersko) na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: 10,51 € (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland), príp. 10,75 € (Salzbursko, Korutánsko, Tirolsko, Horné Rakúsko, Štajersko) na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 10,98 € (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland), príp. 10,91 € (Salzbursko, Korutánsko, Tirolsko, Horné Rakúsko, Štajersko) na hodinu

Výroba paplónov:
  • Jednoduché činnosti: od 8,81 € do 9,49 € na hodinu

Výroba gombíkov a praciek
  • Jednoduché činnosti: € 8,81 na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: € 9,92 na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € 10,17 na hodinu


Prídavky/Príplatky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
1. služobného roka 2 týždne
po ukončení 1. služobného roka 3 týždne
po ukončení 5. služobného roka 4 týždne
po ukončení 10. služobného roka 5 týždňov
po ukončení 15. služobného roka 6 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky na zmluvnú mzdu treba uplatniť do 3 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru
Všetky ostatné pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 4 mesiacov po splatnosti.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • 24. a 31. december sú dni pracovného pokoja

Weiterempfehlen