Entsendeplattform

Przemysł produkcji łóżek / przemysł guzikarski / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.10.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 1,65%


Płaca minimalna/pensja minimalna
Przemysł produkcji łóżek:
  • Proste czynności: od 9,51 € do 10,11 € (Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland) lub od 9,10 € do 9,70 € (Salzburg, Karyntia, Tyrol, Górna Austria, Styria) za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: € 10,69 (Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland) lub 10,94 € (Salzburg, Karyntia, Tyrol, Górna Austria, Styria) za godzinę
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 11,17 (Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland) lub 11,10 € (Salzburg, Karyntia, Tyrol, Górna Austria, Styria) za godzinę

Zakłady produkujące kołdry:
  • Proste czynności: od 9,02 € do 9,66 € za godzinę

Przemysł guzikarski i zamków do odzieży:
  • Proste czynności: € 9,02 za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: € 10,09 za godzinę
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 10,35 za godzinę


Dodatki/dopłaty


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
1. rok pracy 2 tygodnie
po upływie 1 roku pracy 3 tygodnie
po upływie 5 lat pracy 4 tygodnie
po upływie 10 lat pracy 5 tygodni
po upływie 15 lat pracy 6 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Po zakończeniu stosunku zatrudnienia roszczeń o wynagrodzenie umowne należy dochodzić w przeciągu 3 miesięcy.
Wszelkich innych roszczeń ze stosunku zatrudnienia należy dochodzić w przeciągu 4 miesięcy po terminie ich wymagalności.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy