Entsendeplattform

Premogovniki in industrija proizvodnje železa / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft GPA


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače po kolektivni pogodbi za 7 %
 • Dejanske plače: 5,4 % + 75,00 €
 • Povišanje nadomestil za vajence za
  v 1. letu vajeništva: 100,00 €
  v 2. letu vajeništva: 90,00 €
  v 3. letu vajeništva: 100,00 €
  v 4. letu vajeništva: 120,00 €
 • Povišanje nadomestil stroškov za 7 %
 • Povišanje dodatkov po kolektivni pogodbi za 7 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: € 2.236,16
 • Kvalificirana dela: od € 2.566,17 do € 3.310,48
 • Visokokvalificirana dela: € 3.790,58 do € 7.614,43


Nadomestilo za vajence
Tabela I Tabela II
v 1. letu vajeništva: € 900,00 € 1.118,34
v 2. letu vajeništva: € 1.090,00 € 1.384,96
v 3. letu vajeništva: € 1.425,00 € 1.696,81
v 4. letu vajeništva: € 1.870,00 € 1.963,62

Tabela II velja za vajence, ki so začeli vajeništvo po 1. novembru 1990 po dopolnjenem 18. letu starosti ali po opravljenem zaključnem poklicnem izpitu.


Nadomestila/dodatki
Dodatek za izmensko delo, dodatek za nočno delo, dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost, dodatek za delo pod zemljo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:

pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce:
1 mesec,
opomba
: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi
v 6 mesecih
!


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • Priznavanje obdobij mirovanja
 • Določba »vse vključeno« (»All In«)