Entsendeplattform

Bane a priem. žel. rudy / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zmluvných zamestnancov, tlače a žurnalistiky


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 11. 2019


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv o 2,6–2,8 %
 • Skutočná výška platov: 2,6–2,8 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 2,7 %
 • Zvýšenie náhrad výdavkov o 2,0 %
 • Zvýšenie prídavkov podľa KZ o 2,6 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: € 2 000,00
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od € 2 295,16 do € 2 960,87
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od € 3 390,26 do € 6 810,27


Odmeny učňov
Tabuľka I Tabuľka II
v 1. ročníku: € 738,78 € 954,00
v 2. ročníku: € 945,30 € 1 236,05
v 3. ročníku: € 1 236,74 € 1 504,66
v 4. ročníku: € 1 633,07 € 1 725,35

Tabuľka II platí pre učňov, ktorých učňovský pomer začal po 1. novembri 1990 po dosiahnutí 18 roku alebo po zloženej záverečnej skúške.


Prídavky/Príplatky
Príplatky za prácu na zmeny, nočné príplatky, príplatky za prácu v špinavom prostredí, za sťažené podmienky a nebezpečné prostredie, banské príplatky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov

Pre zamestnanca: 1 mesiac, pozor: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 6 mesiacov!


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Započítanie rodičovskej dovolenky
 • Ustanovenie all in

Weiterempfehlen