Entsendeplattform

Důlní závody a železářský průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz pro soukromé zaměstnance, tiskařský průmysl, žurnalismus, papírenský průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 11. 2019


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení minimálních mezd podle kolektivní smlouvy o 2,6–2,8 %
 • Stávající mzdy: 2,6–2,8 %
 • Zvýšení odměny učňů o 2,7 %
 • Zvýšení odškodnění za výdaje o 2,0 %
 • Zvýšení příplatků podle kolektivní smlouvy o 2,6 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: 2 000,00 €
 • Kvalifikované činnosti: od 2 295,16 € do 2 960,87 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: 3 390,26 € až 6 810,27 €


Odměna učňů
Tabulka I Tabulka II
v 1. roce učení: € 738,78 € 954,00
ve 2. roce učení: € 945,30 € 1 236,05
ve 3. roce učení: € 1 236,74 € 1 504,66
ve 4. roce učení: € 1 633,07 € 1 725,35

Tabulka II platí pro učně, jehož učební poměr začíná po 1. listopadu 1990 po završení 18. roku života nebo po složené maturitě.


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci na směny, příplatek za práci v noci, příplatek za práci ve znečištěném prostředí, příplatek za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikový příplatek, příplatek za práci v dole


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
před dokončeným 2. rokem 6 týdnů
po dokončeném 2. roku 2 měsíce
po dokončeném 5. roku 3 měsíců
po dokončeném 15. roku 4 měsíců
po dokončeném 25. roku 5 měsíců

Pro pracovníky z dělnických profesí: 1 měsíc, pozor: dodržujte ujednání v pracovní smlouvě.


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny do 6 měsíců!


Další vymoženosti sociální politiky
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
 • Zápočet karenční doby
 • Ustanovení pro All In

Weiterempfehlen