Entsendeplattform

Baníctvo / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 11. 2018


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd o 3,0–3,5 %
 • Zvýšenie skutočnej výšky miezd o 3,0–4,0 %
 • Zvýšenie prídavkov podľa KZ o 3,5 %
 • Zvýšenie náhrad výdavkov o Ø 2,1 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 100/90/80/70 €


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 914,61 € do 2 043,81 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 234,82 € do 2 574,68 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 2 883,03 € do 3 301,13 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 719,36
v 2. ročníku: € 920,45
v 3. ročníku: € 1 204,23
v 4. ročníku: € 1 590,14


Prídavky/Príplatky
Príplatky za prácu v špinavom prostredí, za sťažené podmienky a nebezpečné prostredie, nočné príplatky, príplatky za prácu na zmeny, príplatky za montáže


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov
Pre zamestnanca:
pred ukončením 1. služobného roka 1 týždeň
po ukončení 1. služobného roka 2 týždne
po ukončení 5. služobného roka 4 týždne
po ukončení 10. služobného roka 6 týždňov

Zamestnanci môžu podať výpoveď vždy na konci pracovného týždňa!


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 6 mesiacov!


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • 24. december je deň pracovného pokoja
 • Zaplatenie diét pri vonkajších prácach

Weiterempfehlen