Entsendeplattform

Górnictwo / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac minimalnych o 7,0%
 • Podwyżka obowiązujących aktualnie płac o 5,4%, + 100,00 €
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 7,0%
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 7,0%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o
  • 100,00 € (w 1. roku nauki)
  • 90,00 € (w 2. roku nauki)
  • 100,00 € (w 3. roku nauki)
  • 120,00 € (w 4. roku nauki)


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od € 2236,16 do € 2349,14
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2566,17 do € 27956,43
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3310,48 do € 3790,58


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 900,00
w 2. roku nauki: € 1090,00
w 3. roku nauki: € 1425,00
w 4. roku nauki: € 1870,00


Dodatki/dopłaty
Dodatki za brudną pracę, pracę w uciążliwych i niebezpiecznych warunkach, dodatek zmianowy, dodatek montażowy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy
Przez pracownika:
przed końcem 1. roku pracy 1 tydzień
po upływie 1 roku pracy 2 tygodnie
po upływie 5 lat pracy 4 tygodnie
po upływie 10 lat pracy 6 tygodni

Pracownicy mogą złożyć wypowiedzenie zawsze z końcem tygodnia pracy!


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w przeciągu 6 miesięcy
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
 • 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy
 • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych