Entsendeplattform

Hornictví / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 11. 2019


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení minimálních mezd o 2,6–2,8 %
 • Zvýšení skutečných mezd o 2,6–2,8 %
 • Zvýšení příplatků podle kolektivní smlouvy o 2,6 %
 • Zvýšení náhrad výdajů spojených s výkonem zaměstnání o 2,0 %
 • Zvýšení odměny učňů o 2,7 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 2 000,00 € do 2 101,04 €
 • Kvalifikované činnosti: od 2 295,16 € do 2 644,20 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 2 960,87 € do 3 390,26 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 738,78
ve 2. roce učení: € 945,30
ve 3. roce učení: € 1 236,74
ve 4. roce učení: € 1 633,07


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí, příplatek za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikový příplatek, příplatek za práci v noci, příplatek za práci na směny, montážní příplatek


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
před dokončeným 2. rokem 6 týdnů
po dokončeném 2. roku 2 měsíce
po dokončeném 5. roku 3 měsíců
po dokončeném 15. roku 4 měsíců
po dokončeném 25. roku 5 měsíců
Pro pracovníky z dělnických profesí:
před dokončeným 1. rokem 1 týden
po dokončeném 1. roce 2 týdny
po dokončeném 5. roku 4 týdny
po dokončeném 10. roce 6 týdnů

Zaměstnanci mohou podat výpověď vždy ke konci pracovního týdne!


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny do 6 měsíců!


Další vymoženosti sociální politiky
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
 • 24. prosinec je den pracovního volna
 • Platba cestovních náhrad při práci v zahraničí

Weiterempfehlen