Entsendeplattform

Výstavba a stavebníctvo / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2019


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie miezd podľa KZ o 3,35 %
 • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 11,46 € do 12,50 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 13,16 € do 14,68 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 16,12 € do 16,57 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 5,87 €
v 2. ročníku: 8,81 €
v 3. ročníku: 11,74 €
v 4. ročníku: 13,21 €
Učni, ktorí začnú s výukou po dovŕšení 18. roku 11,74 €


Príplatky
Rôzne príplatky za záťaž podľa pracovnej skupiny (napr. príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí, za sťažené podmienky)


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnávateľ:
  • -
   kedykoľvek
  • -
   do konca kalendárneho týždňa
  • -
   do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že po ukončení pracovného pomeru musia byť všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 8 týždňov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
 • Upravenie diét pri prácach na staveniskách: Úhrada výdavkov od 3 hodín, príp. od 9 hodín pri dennej ceste domov
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
 • Pozor: platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)

Weiterempfehlen