Entsendeplattform

Pomožna dela v gradbeništvu / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 2,9 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 11,08 € do 11,57 €
  • Kvalificirana dela: od 12,88 € do 13,99 €
  • Visokokvalificirana dela: € 14,69


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 4,66 €
v 2. letu vajeništva: 6,96 €
v 3. letu vajeništva: 10,41 €


Dodatki
Različni dodatki za obremenitve glede na poklicno skupino in zvezno deželo (npr. dodatek na delo v umazanem okolju, dodatek za posebne pogoje dela).


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
Delojemalci/delodajalci: od 1 tedna do 3 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 3 mesecev!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izplačilo dodatkov za delo na zunanjih deloviščih
  • Izredno plačilo božičnice
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)

Weiterempfehlen