Entsendeplattform

Pomocník na stavbách / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,9 %
  • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 11,08 € do 11,57 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 12,88 € do 13,99 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 14,69 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 4,66 €
v 2. ročníku: 6,96 €
v 3. ročníku: 10,41 €


Príplatky
Rôzne príplatky za záťaž podľa pracovnej skupiny a spolkovej krajiny (napr. príplatky za prácu v špinavom prostredí, za sťažené podmienky).


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
Zamestnanec/zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 3 mesiacov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Preplatenie vreckového pri vonkajších prácach
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
  • Pozor: platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)

Weiterempfehlen