Entsendeplattform

Budowlana działalność pomocnicza / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 4,0%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 11,76 € do 12,28 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 13,68 € do 14,85 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 15,60 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 5,00 €
w 2. roku nauki: 7,50 €
w 3. roku nauki: 11,15 €


Dodatki
Różne dodatki za uciążliwości w zależności od grupy zawodowej i kraju związkowego (np. dodatek za brudną pracę, dodatki za pracę w uciążliwych warunkach).


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
przez pracownika/pracodawcę: od 1 tygodnia do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają
! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 3 miesięcy
wnieść pozew do sądu
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłata diety w razie prac zamiejscowych
  • wypłata dodatku bożonarodzeniowego
  • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG