Entsendeplattform

Pomocní pracovníci ve stavebnictví / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 2,9 %
  • Stávající mzdy: zachování přeplatku (paralelní posun)


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 11,08 € do 11,57 €
  • Kvalifikované činnosti: od 12,88 € do 13,99 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 14,69 €


Odměna učňů
1. rok učení: 4,66 €
2. rok učení: 6,96 €
3. rok učení: 10,41 €


Příplatky
Různé příplatky za zátěž v závislosti na profesní skupině a spolkové zemi (např. znečištění, ztížené pracovní prostředí).


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
Zaměstnanec/zaměstnavatel: od 1 týdne do 3 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny do 3 měsíců, protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do tří měsíců uplatněny soudní cestou!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Platba za vícenáklady při práci v zahraničí
  • Zvláštní výplata vánoční odměny
  • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG)

Weiterempfehlen