Entsendeplattform

Gradbeništvo in gradbena industrija, zaposleni / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 4,1 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 4,1 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.902,00 € do 2.257,00 €
  • Kvalificirana dela: od 2.892,00 € do 4.120,00 €
  • Visokokvalificirana dela: € 5.811,00


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 828,00 €
v 2. letu vajeništva: 1.063,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.319,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.569,00 €


Nadomestila/dodatki
Dodatek za posebne pogoje dela


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:

pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce:
1 mesec;
opomba
: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Nadure je treba uveljavljati v 4 mesecih.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • 24. in 31. december sta dela prosta dneva
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih