Entsendeplattform

Zamestnanec v stavebníctve a výstavbe / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zmluvných zamestnancov, tlače a žurnalistiky


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o 4,1 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 4,1 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 902,00 € do 2 257,00 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 892,00 € do 4 120,00 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € 5 811,00


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 828,00 €
v druhom ročníku: 1 063,00 €
v treťom ročníku: 1 319,00 €
v štvrtom ročníku: 1 569,00 €


Prídavky/Príplatky
Prídavok za sťažené podmienky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:

pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov

Pre zamestnanca:
1 mesiac,
pozor
: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
Nadčasy sa musia uplatniť počas 4 mesiacov.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • 24. a 31. december sú dni pracovného pokoja
  • Zaplatenie diét pri vonkajších prácach