Entsendeplattform

Zamestnanec v stavebníctve a výstavbe / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zmluvných zamestnancov, tlače a žurnalistiky


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o 3,25 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 3,25 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 747,00 € do 2 072,00 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 656,00 € do 3 784,00 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € 5 337,00


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 760,00 €
v druhom ročníku: 976,00 €
v treťom ročníku: 1 212,00 €
v štvrtom ročníku: 1 441,00 €


Prídavky/Príplatky
Prídavok za sťažené podmienky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov

Pre zamestnanca: 1 mesiac, pozor: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
Nadčasy sa musia uplatniť počas 4 mesiacov.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • 24. a 31. december sú dni pracovného pokoja
  • Zaplatenie diét pri vonkajších prácach

Weiterempfehlen