Entsendeplattform

Pracovníci ve stavebnictví a stavební průmysl (technicko-hospodářští pracovníci) / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz pro soukromé zaměstnance, tiskařský průmysl, žurnalismus, papírenský průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení platů podle kolektivní smlouvy o 4,1 %
  • Zvýšení odměny učňů o 4,1 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 902,00 € do 2 257,00 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 892,00 € do 4 120,00 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 5 811,00


Odměna učňů
v 1. roce učení: 828,00 €
ve 2. roce učení: 1 063,00 €
ve 3. roce učení: 1 319,00 €
ve 4. roce učení: 1 569,00 €


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:

před dokončeným 2. rokem 6 týdnů
po dokončeném 2. roku 2 měsíce
po dokončeném 5. roku 3 měsíců
po dokončeném 15. roku 4 měsíců
po dokončeném 25. roku 5 měsíců

Pro pracovníky z dělnických profesí:
1 měsíc,
pozor
: dodržujte ujednání v pracovní smlouvě.


Upozornění: zánik nároků
Práce přesčas musí být uplatněna do 4 měsíců.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • 24. a 31. prosinec jsou dny pracovního volna
  • platba cestovních náhrad při práci v zahraničí