Entsendeplattform

Poľnohospodárske podniky BGL / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Burgenland


Začiatok platnosti
01. 03. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 2 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: € 1 344,83
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 467,79 € do 1 758,41 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 718,86
v 2. ročníku: € 904,12
v 3. ročníku: € 1 103,17


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je spravidla 40 hodín týždenne .
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
pred ukončením 1. služobného roka 14 dní
po ukončení 1. služobného roka 1 mesiac
po ukončení 5. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 20. služobného roka 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky z pracovného pomeru sa premlčia po uplynutí 12 mesiacov od ich vzniku.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu

Weiterempfehlen