Entsendeplattform

Zemědělské podniky v Burgenlandu / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Burgenland


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd a sazeb odměn učňů podle kolektivní smlouvy o 2,99 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: € 1 500,00
  • Kvalifikované činnosti: od 1 544,85 € do 1 838,16 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 751,46
ve 2. roce učení: € 945,12
ve 3. roce učení: € 1 153,20


Pracovní doba
Normální týdenní pracovní doba činí zpravidla 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
před dokončením 1. roku 14 dní
po dokončení 1. roku 1 měsíc
po dokončení 5. roku 2 měsíce
po dokončení 15. roku 3 měsíce
po dokončení 20. roku 5 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Nároky z pracovního poměru se promlčí po
12 měsících
od svého vzniku.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou