Entsendeplattform

Pekár / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 10. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ o Ø 2,85 %
  • Zvýšenie odmien učňov o Ø 3,26 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 500,68 € do 1 505,05 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 547,34 € do 1 721,00 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 1 910,00 € do 2 098,00 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 508,00 €
v 2. ročníku: 645,00 €
v 3. ročníku: 916,00 €
v 4. ročníku (pri dvojitom učňovstve, všetky 4 roky v rovnakej prevádzke, pekár/cukrár) 1.005,00 €


Príplatky
Príplatok za sťažené pracovné podmienky, diéty, príspevok na manko, príplatky za nočnú zmenu, nedele a štátne sviatky.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatky za nadčasy: od 50 % do 200 %.


Výpovedné lehoty
1 deň pred koncom pracovného týždňa


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť písomne uplatnené do 4 mesiacov (pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu

Weiterempfehlen