Entsendeplattform

Pekár / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 10. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ o 1,57 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 1,57 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 524,24 € do 1 528,68 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 571,63 € do 1 748,02 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 1 934,91 € do 2 130,94 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 515,98 €
v 2. ročníku: 655,13 €
v 3. ročníku: 930,38 €
v 4. ročníku (pri dvojitom učňovstve, všetky 4 roky v rovnakej prevádzke, pekár/cukrár) 1.020,78 €


Príplatky
Príplatok za sťažené pracovné podmienky, diéty, príspevok na manko, príplatky za nočnú zmenu, nedele a štátne sviatky.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatky za nadčasy: od 50 % do 200 %.


Výpovedné lehoty
1 deň pred koncom pracovného týždňa


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť písomne uplatnené do 4 mesiacov (pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu

Weiterempfehlen