Entsendeplattform

Piekarz / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.10.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 1,57%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 1,57%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 1524,24 € do 1528,68 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 1571,63 € do 1748,02 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 1934,91 € do 2130,94 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 515,98 €
w 2. roku nauki: 655,13 €
w 3. roku nauki: 930,38 €
w 4. roku nauki (w przypadku nauki dwóch zawodów równocześnie, co 4 lata w tym samym zakładzie, piekarz/cukiernik) 1.020,78 €


Dodatki
Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach, dieta, dodatek na wyrównanie manka, dodatki za pracę w nocy oraz pracę w niedziele i święta.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatki za nadgodziny: od 50% do 200%.


Okresy wypowiedzenia
1 dzień na koniec tygodnia pracy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w przeciągu 4 miesięcy (Uwaga: wyjątki!) w formie pisemnej, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego

Weiterempfehlen