Entsendeplattform

Piekarz / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.10.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o Ø 2,85%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o Ø 3,26%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 1500,68 € do 1505,05 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 1547,34 € do 1721,00 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 1910,00 € do 2098,00


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 508,00 €
w 2. roku nauki: 645,00 €
w 3. roku nauki: 916,00 €
w 4. roku nauki (w przypadku nauki dwóch zawodów równocześnie, co 4 lata w tym samym zakładzie, piekarz/cukiernik) 1.005,00 €


Dodatki
Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach, dieta, dodatek na wyrównanie manka, dodatki za pracę w nocy oraz pracę w niedziele i święta.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatki za nadgodziny: od 50% do 200%.


Okresy wypowiedzenia
1 dzień na koniec tygodnia pracy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w przeciągu 4 miesięcy (Uwaga: wyjątki!) w formie pisemnej, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego

Weiterempfehlen