Entsendeplattform

Pekaři / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 10. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 6,5 %
  • Zvýšení odměny učňů o 6,5 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 657,57 € do 1 662,40 €
  • Kvalifikované činnosti: od 1 709,10 € do 1 900,92 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 2 104,16 € do 2 317,33 €


Odměna učňů
1. rok učení: 562,16 €
2. rok učení: 713,76 €
3. rok učení: 1.013,65 €
ve 4. roce učení (u dvouoborových učebních poměrů jednou za 4 roky v témže provozu, pekař/cukrář) 1.112,14 €


Příplatky
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, cestovní náhrady, ztratné, příplatky za práci v noci, v neděli a o svátcích


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatky za práci přesčas
: 50 % až 200 %.


Výpovědní lhůty
1 den do konce pracovního týdne


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že
nároky
z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny písemně
do 4 měsíců
(pozor: výjimky!), protože jinak Vaše nároky
zanikají
!


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou