Entsendeplattform

Pekaři / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 10. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 1,57 %
  • Zvýšení odměny učňů o 1,57 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 524,24 € do 1 528,68 €
  • Kvalifikované činnosti: od 1 571,63 € do 1 748,02 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 1 934,91 do 2 130,94 €


Odměna učňů
1. rok učení: 515,98 €
2. rok učení: 655,13 €
3. rok učení: 930,38 €
ve 4. roce učení (u dvouoborových učebních poměrů jednou za 4 roky v témže provozu, pekař/cukrář) 1.020,78 €


Příplatky
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, cestovní náhrady, ztratné, příplatky za práci v noci, v neděli a o svátcích


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin.
Příplatky za práci přesčas: 50 % až 200 %.


Výpovědní lhůty
1 den do konce pracovního týdne


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny písemně do 4 měsíců (pozor: výjimky!), protože jinak Vaše nároky zanikají!


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou

Weiterempfehlen