Entsendeplattform

Asfaltér, pokrývač asfaltovým kobercom, zakrývač W / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Viedeň


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ o 4,0 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 12,52 € do 14,34 € na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 15,08 € do 16,37 € na hodinu


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 5,00
v 2. ročníku: € 7,50
v 3. ročníku: € 11,15


Príplatky
Nočné príplatky, garancia mzdy pre dlhoročných zamestnancov


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je
39 hodín
týždenne.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:

Dĺžka zamestnania < 10 rokov 1 týždeň
Dĺžka zamestnania medzi 10 a 20 rokmi 2 týždne
Dĺžka zamestnania > 20 rokov 3 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť po jeho zániku uplatnené do
4 mesiacov
odo dňa vyplatenia daného mzdového týždňa, v ktorom vznikli.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
  • 24. a 31. december sú dni pracovného pokoja