Entsendeplattform

Asfaltér, pokrývač asfaltovým kobercom, zakrývač W / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Viedeň


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ o 2,9 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 11,79 € do 13,51 € na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 14,20 € do 15,42 € na hodinu


Príplatky
Nočné príplatky, garancia mzdy pre dlhoročných zamestnancov


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
Dĺžka zamestnania < 10 rokov 1 týždeň
Dĺžka zamestnania medzi 10 a 20 rokmi 2 týždne
Dĺžka zamestnania > 20 rokov 3 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť po jeho zániku uplatnené do 4 mesiacov odo dňa vyplatenia daného mzdového týždňa, v ktorom vznikli.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
  • 24. a 31. december sú dni pracovného pokoja

Weiterempfehlen