Entsendeplattform

Agrana Stärke / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 04. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o 2,7 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 2,7 %
  • Zvýšenie príplatku za sťažené pracovné podmienky o 2,7 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 690,04 € do 1 813,62 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 938,87 € do 2 623,57 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 681,36
v 2. ročníku: € 875,08
v 3. ročníku: € 1 264,19
v 4. ročníku: € 1 459,58


Príplatky
Príplatok za odpracované roky, príplatok za sťažené pracovné podmienky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov

Pre zamestnanca:
do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu

Weiterempfehlen