Entsendeplattform

Agrana Stärke / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 04. 2020


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie miezd podľa KZ o 2,2 %
 • Zvýšenie odmien učňov o
  • v 1. ročníku: 15 %
  • v 2. ročníku: 5 %
  • v 3. ročníku: 2,2 %
  • v 4. ročníku: 2,2 %
 • Zvýšenie príplatku za sťažené pracovné podmienky o 2,2 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 726,78 € do 1 853,70 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 982,29 € do 2 682,02 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 783,23
v 2. ročníku: € 918,50
v 3. ročníku: € 1 292,58
v 4. ročníku: € 1 491,31


Príplatky
Príplatok za odpracované roky, príplatok za sťažené pracovné podmienky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov

Pre zamestnanca:
do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Odmena k pracovnému výročiu

Weiterempfehlen