Entsendeplattform

Agrana Stärke / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 03. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o 3,6 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 3,5 % – 7,6 %
  • Zvýšenie príplatku za sťažené pracovné podmienky o 3,6 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 811,95 € do 1 943,88 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 079,15 € do 2 815,62 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 850,00
v 2. ročníku: € 1 000,00
v 3. ročníku: € 1 400,00
v 4. ročníku: € 1 600,00


Príplatky
Príplatok za odpracované roky, príplatok za sťažené pracovné podmienky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:

do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov

Pre zamestnanca:

do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené
do 5 mesiacov
po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu