Entsendeplattform

Agrana Stärke / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.03.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 3,6%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 3,5% – 7,6%
  • Podwyżka dodatku za pracę w uciążliwych warunkach o 3,6%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od € 1811,95 do € 1943,88
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2079,15 do € 2815,62


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 850,00
w 2. roku nauki: € 1000,00
w 3. roku nauki: € 1400,00
w 4. roku nauki: € 1600,00


Dodatki/dopłaty
Dodatki stażowe, dodatki za uciążliwość


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:

do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni

Przez pracownika:

do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić
w przeciągu 5 miesięcy
od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe