Entsendeplattform

Agrana Stärke / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.04.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 2,2%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o
  • w 1. roku nauki: 15%
  • w 2. roku nauki: 5%
  • w 3. roku nauki: 2,2%
  • w 4. roku nauki: 2,2%
 • Podwyżka dodatku za pracę w uciążliwych warunkach o 2,2%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od € 1726,78 do € 1853,70
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 1982,29 do € 2682,02


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 783,23
w 2. roku nauki: € 918,50
w 3. roku nauki: € 1292,58
w 4. roku nauki: € 1491,31


Dodatki/dopłaty
Dodatki stażowe, dodatki za uciążliwość


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni

Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić w przeciągu 5 miesięcy od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
 • Nagrody jubileuszowe

Weiterempfehlen