Entsendeplattform

Agrana Stärke / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 4. 2020


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 2,2 %
 • Zvýšení odměny učňů o
  • v 1. roce učení: 15 %
  • v 2. roce učení: 5 %
  • v 3. roce učení: 2,2 %
  • v 4. roce učení: 2,2 %
 • Zvýšení příplatku za ztížené pracovní podmínky o 0,02 €


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 1 726,78 € do 1 853,70 €
 • Kvalifikované činnosti: od 1 982,29 € do 2 682,02 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 783,23
ve 2. roce učení: € 918,50
ve 3. roce učení: € 1 292,58
ve 4. roce učení: € 1 491,31


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná služební léta, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
déle než 6 měsíců 6 týdnů
déle než 2 roky 8 týdnů
déle než 5 let 13 týdnů
déle než 15 let 17 týdnů
déle než 25 let 21 týdnů

Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
déle než 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: Zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musejí být uplatněny do 5 měsíců od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
 • Odměna při životním výročí zaměstnance

Weiterempfehlen