Entsendeplattform

Elektrotechnický a elektronický průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 1,6 %
  • Zvýšení skutečných mezd o 1,6 %
  • Zvýšení odměny učňů o 1,6 %
  • Zvýšení příplatků o 1,6 %
  • Zvýšení náhrad výdajů spojených s výkonem zaměstnání o 1,6 %
  • € 150,00 Corona-Bonus


Minimální mzda / minimální plat
€ 1 892,00
(základní stupeň zaměstnanecké skupiny A)


Odměna učňů
I II
v 1. roce učení: € 896,88 € 1 121,10
ve 2. roce učení: € 1 121,10 € 1 457,42
ve 3. roce učení: € 1 345,31 € 1 681,64
ve 4. roce učení: € 1 793,75 € 1 905,86


Příplatky
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí, rizika a práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek za práci na směny (2. a 3. směna), montážní příplatek apod.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 6 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 6 týdnů do 5 měsíců


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že určité nároky z pracovního poměru (např. náhrady za vícepráce a přesčasové hodiny, jakož i jisté příplatky a přirážky) vůči zaměstnavateli/zaměstnavatelce musí být uplatněny písemně do 6 měsíců (pozor: výjimky!), protože jinak zanikají!


Další vymoženosti sociální politiky
Zápočet rodičovské dovolené, studijní volno, služební postup, příspěvek při životním výročí.

Weiterempfehlen