Platforma za napotitev na delo

Posebne teme in pojmi v zvezi z napotitvijo in čezmejnim posredovanjem delavcev

Napotitev delavcev

Kdaj lahko govorimo o napotitvi delavcev?

Posredovanje delavcev

Kaj je čezmejno posredovanje delavcev (začasno delo)?

Gradbena dela

Kaj pomeni pojem »gradbena dela« in kakšne so njegove posledice?

Zaposlovalci

Kdo je zaposlovalec in kakšne obveznosti ima?

Službeno potovanje

Kdaj govorimo v službenem potovanju?

Montažni privilegij

Kaj je montažni privilegij in kakšni so zakonski pogoji?

Delo na daljavo/remote work

V kolikšni meri se lahko pri delu na daljavo (»remote work«) uporabljajo avstrijski predpisi o napotitvi ali čezmejnem posredovanju?

Pojmi – nemščina in slovenščina

Tukaj je na voljo tabela z najpomembnejšimi izrazi v nemščini in slovenščini.