Platforma za napotitev na delo

Pomembni pojmi v zvezi z napotitvijo in čezmejnim posredovanjem delavcev

Napotitev delavcev

Kdaj lahko govorimo o napotitvi delavcev?

Posredovanje delavcev

Kaj je čezmejno posredovanje delavcev (začasno delo)?

Gradbena dela

Kaj pomeni pojem »gradbena dela« in kakšne so njegove posledice?

Zaposlovalci

Kdo je zaposlovalec in kakšne obveznosti ima?

Službeno potovanje

Kdaj govorimo v službenem potovanju?

Montažni privilegij

Kaj je montažni privilegij in kakšni so zakonski pogoji?

Izobraževanje

Kdaj se udeležba na izobraževanju šteje kot delo v smislu napotitve ali posredovanja?

Pojmi – nemščina in slovenščina

Tukaj je na voljo tabela z najpomembnejšimi izrazi v nemščini in slovenščini.