Platforma za napotitev na delo

Kdaj govorimo o posredovanju v Avstrijo, za katero je obvezna prijava?

Kadar

  • podjetje da svoje delavce iz tujine v Avstrijo
  • »na voljo« (»posreduje«) drugemu podjetju v Avstriji za opravljanje dela,

mora to podjetje (podjetje, ki posreduje delavce) oddati prijavo.

Nekaterih kratkotrajnih vrst posredovanja majhnega obsega ni treba prijaviti.
Podrobnejše informacije o tem najdete v razdelku »Pogosta vprašanja«.

Dodatni elementi posredovanja, za katero je obvezna prijava, so opisani v razdelku »Pojmi« v sklopu Posredovanje delavcev.

Artikel priporoči