Platforma vysielaných pracovníkov

Dôležité pojmy v súvislosti s vysielaním a cezhraničným sprostredkovaním pracovných síl

Vysielanie zamestnancov

Kedy dochádza k vysielaniu zamestnancov?

Personálny lízing

Čo je to cezhraničný personálny lízing (zmluvná práca)?

Stavebné práce

Čo spadá pod pojem „stavebné práce“ a čo z toho vyplýva?

Zamestnávajúci

Kto je zamestnávajúci a aké má povinnosti?

Služobné cesty

Kedy ide o služobnú cestu?

Montážne privilégium

Čo je to montážne privilégium a čo sú zákonné predpoklady?

Školenie

Kedy sa účasť na školení považuje za pracovný výkon v zmysle vyslania alebo sprostredkovania?

Pojmy – nemčina a slovenčina

Tu nájdete tabuľku s dôležitými pojmami v nemčine a slovenčine.