Platforma vysielaných pracovníkov

Služobné cesty

Pojem „služobné cesty“ sa v rakúskom pracovnom práve bližšie nešpecifikuje. Podľa vnútroštátnych právnych ustanovení nastáva služobná cesta vtedy, keď zamestnanec opustí na základe zákazky zamestnávateľa služobné miesto (kanceláriu, prevádzkareň, miesto výroby, sklad atď.) z dôvodu vykonania služobných prác.

Preto neexistuje žiadna všeobecná definícia , či sa cezhraničná služobná cesta

  • kvalifikuje ako vysielanie alebo personálny lízing,
  • vyvoláva alebo nevyvoláva právne následky, akými sú ohlasovacie povinnosti, odmeňovanie podľa rakúskych podmienok minimálnej mzdy atď.

Oveľa viac sa zohľadňuje konkrétny účel služobnej cesty v danom prípade.

Z princípu môžu byť činnosti v rámci cezhraničnej služobnej cesty pracovnými výkonmi aj vtedy, keď služobná cesta trvá len krátku dobu.
V tomto prípade sa služobná cesta považuje celkovo ako vysielanie alebo personálny lízing.

Ako pracovné výkony , a teda ako vysielanie alebo personálny lízing nemožno kvalifikovať nasledujúce činnosti v rámci služobnej cesty:

Keď sa pritom neposkytnú ďalšie služby,

  • účasť na seminároch, prednáškach, kongresoch, zasadnutiach,
  • činnosť v rámci medzinárodných vzdelávacích, doplnkových alebo výskumných programoch na univerzitách,
  • obchodné rokovania,
  • samotné zhromažďovanie informácií, školenie, ďalšie vzdelávanie,
  • účasť na veľtrhu a podobných podujatiach,
  • účasť na kultúrnych podujatiach z oblasti hudby, tanca, divadla alebo drobného umenia a porovnateľných oblastí v rámci cezhraničného turné, primerane k celkovému turné, len v obmedzenej miere pracovného výkonu v Rakúsku,
  • istá účasť a riadenie medzinárodných športových súťažných podujatí,
  • činnosť ako mobilný zamestnanec alebo ako člen posádky v cezhraničnej nákladnej a osobnej doprave (oblasť dopravy) výhradne v rámci tranzitu, keď bežné pracovisko nie je v Rakúsku.