Platforma vysielaných pracovníkov

Priradenie činností v stavebníctve k relevantným kolektívnym zmluvám

 

Činnosť Kolektívna zmluva
pre pracovníkov
Kolektívna zmluva
pre zamestnancov
BUAG*)
použi-
teľný?
KZ pre pracovníkov
špeciálne treba
dodržiavať:
Demolácia Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Tesnenie betónových povrchov a stien Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Pomocník na stavbách Živnosť a remeslo ÁNO  
Výfukové systémy Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo    
Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Alarmové systémy Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Asfaltovanie Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Pomocník na stavbách Živnosť a remeslo ÁNO  
Montáž lešenia Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Pomocník na stavbách Živnosť a remeslo ÁNO  
Výkop stavebných jám Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Čistenie na stavbách Čistiace prostriedky na budovy a fasády Živnosť a remeslo    
Klampiarske práce Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Nátery Maliar Živnosť a remeslo    
Betónové a železobetónové práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Betónové prefabrikáty (montáž) Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Strešné izolačné práce Pomocník na stavbách Živnosť a remeslo ÁNO  
Strešné pokrývačské práce Pokrývač Živnosť a remeslo ÁNO Mzdová tabuľka spolkovej krajiny, v ktorej sa vykonáva činnosť
Strešné okná, osvetľovacie kupoly, svetelné pásy Spracovanie železa a kovu Živnosť Výstavba/stavebníctvo    
Tesársky majster Živnosť a remeslo ÁNO  
Stavba železníc Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Ohýbanie železa Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Elektrikárske práce Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Zemné práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Natieračské práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Podlahár Živnosť a remeslo ÁNO  
Okná a francúzske okná z hliníka (montáž) Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Okná a francúzske okná z dreva (montáž) Spracovanie dreva a plastu Živnosť Živnosť a remeslo   Mzdový poriadok – stolár
Okná a francúzske okná z drevohliníka (montáž) Spracovanie dreva a plastu Živnosť Živnosť a remeslo   Mzdový poriadok – stolár
Okná a francúzske okná z plastu (montáž) Spracovanie dreva a plastu Živnosť Plastový priemysel   Mzdový poriadok – plastový priemysel
Obkladové a dláždičské práce Hrnčiar, obkladač, dláždič Výstavba/stavebníctvo ÁNO Mzdová tabuľka spolkovej krajiny, v ktorej sa vykonáva činnosť
Plynová a sanitárna technika Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Úprava záhrad a výstavba terénov Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Záhradník a záhradný architekt Živnosť a remeslo    
Sklenárske práce Sklenár Živnosť a remeslo    
Výkopové práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Základové práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Drevostavbárske práce (tesárske práce) Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Tesársky majster Živnosť a remeslo ÁNO  
Drevené podlahy Tesársky majster Živnosť a remeslo ÁNO  
Podlahár Živnosť a remeslo    
Spracovanie dreva a plastu Živnosť Živnosť a remeslo   Mzdový poriadok – stolár
Kachlová pec (stavba) Hrnčiar, obkladač, dláždič Živnosť a remeslo ÁNO Mzdová tabuľka spolkovej krajiny, v ktorej sa vykonáva činnosť
Kanalizačné práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Lepenie podlahových krytín a obkladov stien Podlahár Živnosť a remeslo    
Konštruktívna kovová konštrukcia Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Kovopriemysel Kovopriemysel    
Práce z umelého kameňa Kamenárstvo (kamenár) Živnosť a remeslo ÁNO Mzdové poriadky – výrobca umelého kameňa
Ventilačné systémy Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo   Viedeň: Kovopriemysel
Kovopriemysel Kovopriemysel    
Murárske práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Kovopriemysel Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Montáž markíz, roliet, žalúzií Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Práce z prírodného kameňa Kamenárstvo (kamenár) Živnosť a remeslo ÁNO Mzdová tabuľka spolkovej krajiny, v ktorej sa vykonáva činnosť
Dlažobné práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Obkladač Živnosť a remeslo ÁNO  
Fošňovo-¿traverzové ¿fasády z hliníka Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Upratovacie práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Vyklčovacie práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Záhradník a záhradný architekt Živnosť a remeslo    
Kladenie rúr Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Sanácia okien a dverí z dreva Spracovanie dreva a plastu Živnosť Živnosť a remeslo   Mzdový poriadok – stolár
Upínacie zariadenia Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Štrbiny, otvory, rezanie a vŕtanie Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Stavba ciest Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Tapetárske práce Maliar Živnosť a remeslo    
Tapetár Živnosť a remeslo    
Terazzové práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Pomocník na stavbách Živnosť a remeslo ÁNO  
Inžinierske stavby Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Stolárske práce Spracovanie dreva a plastu Živnosť Živnosť a remeslo   Mzdový poriadok – stolár
Dverové systémy v budovách Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Kovopriemysel Kovopriemysel    
Suché stavebné práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Pomocník na stavbách Živnosť a remeslo ÁNO  
Stavba tunelov Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Krídlové dvere (montáž) Spracovanie dreva a plastu Živnosť Živnosť a remeslo   Mzdový poriadok – stolár
Upevňovacie práce Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Osadené odvetrávacie fasády Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
Spracovanie železa a kovu Živnosť Živnosť a remeslo    
Kovopriemysel Kovopriemysel    
Tepelné izolačné systémy Výstavba/stavebníctvo Výstavba/stavebníctvo ÁNO  
*) „BUAG“:  Sú použiteľné rakúske predpisy o fonde pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK)?