Platforma o vysílání pracovníků

Školení

Vysílání nebo přeshraniční agenturní zaměstnávání předpokládají, že vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci budou v Rakousku vykonávat pracovní činnost.

Pokud zaměstnanci nasazení v zahraničí nevykonávají žádnou pracovní činnost, neuplatňují se specifická práva zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s vysláním a dočasným přidělením.

Pokud zaměstnanci bez místa výkonu práce v Rakousku jedou do Rakouska na školení, je zapotřebí v konkrétním případě posoudit, zda je nutné či nikoli pohlížet na účast na školení jako na výkon pracovní činnosti ve smyslu vyslání nebo agenturního zaměstnávání.

Kritéria, která hovoří pro to, že nedochází k výkonu pracovní činnosti, jsou:

  • Nasazení zaměstnanců, produkty nebo služby vytvořené v souvislosti se školením jsou pro výrobní proces a hospodářský výsledek podniku, v němž školení probíhá, irelevantní.
  • Činnost zaměstnance není v tomto podniku ekonomicky zhodnotitelná. Cílem činnosti zaměstnance je spíše jeho další vzdělávání.
  • Výkon zaměstnance je pouze vedlejším produktem školení stojícího v popředí.

Oproti tomu pro to, že je vykonávána pracovní činnost, hovoří, když

  • je činnost zaměstnance z ekonomického hlediska ku prospěchu pro podnik, v němž činnost probíhá, nebo
  • když je zaměstnanec ve školicím podniku činný déle, než je nutné pro osvojení poznatků a schopností.